Chính Sách Bảo Mật – Thông Tin Chính Sách Bảo Mật Tại C54

Chính sách bảo mật C54 - Nhà cái C54 uy tín trên thị trường cá cược hàng đầu
Chính sách bảo mật C54 – Nhà cái C54 uy tín trên thị trường cá cược hàng đầu hiện nay

Chính sách bảo mật C54 online bất bại và uy tín. Người chơi hãy tìm hiểu các thông tin về chính sách bảo mật tại nhà cái C54 hàng đầu thị trường hiện nay. Người chơi hãy nhanh tay khám phá các thông tin chi tiết.

Chính sách bảo mật tại nhà cái C54 online uy tín

C54 coi quyền riêng tư dữ liệu là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của mình. Các chính sách và phương pháp bảo vệ của chúng tôi tập trung vào việc xử lý, truyền dữ liệu và dữ liệu theo cách thích hợp, bằng cách đảm bảo tính bảo mật, đảm bảo tính bảo mật và an toàn của chúng.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin qua Google Analytics. Đây là mục đích duy nhất mà chúng tôi sử dụng cookie.

Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

Phần thưởng tại nhà cái C54 đã chấp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân sau mà không bị lỗi:

 • Địa chỉ email của người dùng – cần thiết để đăng ký trên Trang web.
 • Đăng nhập của người dùng cũng được yêu cầu để đăng ký và ủy quyền tiếp theo trên Trang web.
 • Mật khẩu người dùng – cần thiết để đăng ký trên Trang web và ủy quyền sau đó.
 • Thông tin từ các mạng xã hội thuộc phạm vi công cộng, nếu Người dùng sử dụng chức năng “Đăng nhập qua mạng xã hội” trong quá trình đăng ký.
 • Nhà cái C54 đã chấp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân và thông tin người dùng sau đây theo yêu cầu của Người dùng:
 • Dữ liệu mà Người dùng có thể cung cấp trong phần “Giới thiệu về tôi” sau khi được ủy quyền bằng tên người dùng và mật khẩu của mình bằng cách nhập tab “Hồ sơ của tôi” trên Trang web.
 • Nhận xét của người dùng trong các phần khác nhau của Trang web (blog, tin tức, cuộc thi, trang cá cược cá nhân, trung tâm cá cược, dự báo của bất kỳ chuyên gia hoặc capper nào,…
 • Cookie người dùng, cần thiết cho hoạt động của các dịch vụ thống kê theo dõi hành vi của Người dùng trên Trang web, cũng như để thuận tiện và cá nhân hóa việc sử dụng Trang web. Việc phân tích dữ liệu ẩn danh của cookie cho phép nhà cái C54 hiểu cách Người dùng tương tác với các trang/phần/mô-đun khác nhau của Trang web để có thể cải thiện chúng.
 • Đối với tất cả dữ liệu cá nhân của Người dùng, tính bảo mật của chúng được duy trì, ngoại trừ trường hợp Người dùng quyết định độc lập công bố dữ liệu của mình trên Trang web trong phạm vi công cộng (ví dụ: trong nhận xét hoặc trong hồ sơ cá nhân).

Tại sao chúng tôi thu thập Dữ liệu người dùng?

 • Quản trị Trang chỉ thu thập và lưu trữ những dữ liệu cá nhân của Người dùng cần thiết để cung cấp toàn bộ hoặc một phần chức năng của Trang web, Sản phẩm, ngoại trừ các trường hợp luật pháp hiện hành của Thụy Điển quy định việc lưu trữ dữ liệu cá nhân bắt buộc trong một khoảng thời gian được chỉ định bởi pháp luật.
 • Quản trị Trang xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng để thực hiện hợp đồng giữa Quản trị Trang và Người dùng, mục đích của hợp đồng là cung cấp cho Quản trị Trang cho Người dùng quyền truy cập vào việc sử dụng Trang web, chức năng và Sản phẩm của Trang.
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện mà không có giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách hợp pháp nào, kể cả trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó.
 • Đối với dữ liệu cá nhân của Người dùng, tính bảo mật của chúng được bảo toàn, ngoại trừ trường hợp Người dùng tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân để có quyền truy cập chung cho số lượng người không giới hạn. Khi sử dụng một số chức năng nhất định của Trang web, Sản phẩm, Người dùng đồng ý rằng một phần thông tin nhất định về mình sẽ được công khai.

Tại sao chúng tôi thu thập Dữ liệu người dùng?

 • Quản trị Trang chỉ thu thập và lưu trữ những dữ liệu cá nhân của Người dùng cần thiết để cung cấp toàn bộ hoặc một phần chức năng của Trang web, Sản phẩm, ngoại trừ các trường hợp luật pháp hiện hành của Thụy Điển quy định việc lưu trữ dữ liệu cá nhân bắt buộc trong một khoảng thời gian được chỉ định bởi pháp luật.
 • Quản trị Trang xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng để thực hiện hợp đồng giữa Quản trị Trang và Người dùng, mục đích của hợp đồng là cung cấp cho Quản trị Trang cho Người dùng quyền truy cập vào việc sử dụng Trang web, chức năng và Sản phẩm của Trang.
 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được thực hiện mà không có giới hạn thời gian, theo bất kỳ cách hợp pháp nào, kể cả trong hệ thống thông tin dữ liệu cá nhân sử dụng các công cụ tự động hóa hoặc không sử dụng các công cụ đó.

Đối với dữ liệu cá nhân của Người dùng, tính bảo mật của chúng được bảo toàn, ngoại trừ trường hợp Người dùng tự nguyện cung cấp thông tin về bản thân để có quyền truy cập chung cho số lượng người không giới hạn. Khi sử dụng một số chức năng nhất định của Trang web, Sản phẩm, Người dùng đồng ý rằng một phần thông tin nhất định về mình sẽ được công khai.

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ nhà cái C54 của chúng tôi ngay hô nay để biết thêm các thông tin chi tiết tại nhà cái C54 online. Trong các trường hợp chơi online tại nhà cái C54 nếu người chơi có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.